Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Jakie standardy bezpieczeństwa są wymagane przy wyburzaniu budynków?

Wyburzanie budynków to złożony proces, który wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności i przestrzegania określonych norm prawnych i BHP.

Przepisy prawne i normy

W Polsce istnieje szereg przepisów i norm, dotyczących przeprowadzenia procesu wyburzania budynków. Do najważniejszych należy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Ponadto istnieje sporo norm, które muszą być przestrzegane, np. PN-EN 1991-1-7:2008, dotyczące obciążeń wyjątkowych, spowodowanych wyburzeniem, czy PN-B-03200:2000, dotyczące robót wyburzeniowych.

Proces wyburzenia budynków

Przed rozpoczęciem procesu wyburzania należy sporządzić odpowiednią dokumentację, w tym plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz instrukcję bezpiecznego wykonywania robót (IBWR). Dokonuje się też oceny ryzyka i podejmuje środki zabezpieczające. W dalszej kolejności należy:

  • zabezpieczyć teren – należy odpowiednio oznaczyć teren, ustawić barierki, ogrodzenia i taśmy, aby oddzielić teren wyburzenia od osób nieupoważnionych;
  • wybrać maszyny budowlane odpowiednie do danego procesu wyburzania – mogą to być np. koparki z młotem wyburzeniowym, nożyce wyburzeniowe, zgniatarki, maszyny do cięcia betonu i stali;
  • zastosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI) – pracownicy muszą być wyposażeni we właściwą ochronę: kaski, rękawice, okulary ochronne, kamizelki odblaskowe, a jeśli sytuacja tego wymaga, także maski przeciwpyłowe i ochronę słuchu;
  • monitorować i nadzorować proces wyburzenia;
  • przygotować plan na wypadek awarii – w przypadku awarii lub wypadku należy natychmiast wstrzymać prace i zabezpieczyć teren, ocenić sytuację, udzielić pierwszej pomocy i powiadomić odpowiednie służby.

Podsumowując, rozbiórka budynku wymaga ścisłego przestrzegania norm bezpieczeństwa w celu ochrony pracowników oraz przeprowadzenia sprawnego procesu wyburzania.